Priser

Timepris advokat: fra kr 1.800,- eks. mva. (2.250,- inkl. mva.) til 2.200,- eks. mva. (2.750,- inkl. mva.)
Prisen er avhengig av type sak og kompleksitet, og avtales individuelt for hvert oppdrag.

De fleste straffesaker, herunder oppdrag som bistandsadvokat, dekkes av det offentlige.

Dersom vilkårene for fri rettshjelp er til stede vil det offentlige dekke hele eller deler av salæret. Ordningen gjelder for enkelte sakstyper og for personer med begrenset inntekt.

Det finnes også sakstyper som kan dekkes gjennom klientens forsikringsselskap, gjennom rettshjelpforsikring. Dette gjelder særlig ved boligforsikringer, men også ved enkelte forsikringer tilknyttet innbo, reise og bil.